اولین سامانه تشخیص چهره با الگوریتم پیشرفته و پیشرو صنعتی بدون نیاز به کوچکترین تماس فیزیکی با دستگاه

شناسایی دقیق و سریع
امنیت و کارایی بالا
ظرفیت بالای ذخیره سازی رکورد و تعریف کاربر
واسط های کاربری انعطاف پذیر
عملکرد مطمئن در شرایط محیطی متفاوت
روش های شناسایی چندگانه